Impresum

Potpuni naziv: JUKAN EKO HRANA DOO za proizvodnju, promet i usluge Gračanica
Kratki naziv: JUKAN EKO HRANA DOO Gračanica
Adresa: Ritašići bb
Mjesto: Gračanica 75320
Odgovorno lice: Jukan Tarik, direktor

Telefon: +387 35 702 870
Fax: +387 35 702 870
Email: info@jukan.ba
Web: https://jukan.ba/

ID broj: 4209888860003
PDV broj: 209888860003