Nekategorisano

Od sadnice do plantaže

Firma “Jukan” Gračanica je uspješno završila projekat sadnje ruže Rosa Damascene iz ‘ORGANSKOG UZGOJA’, najbolje ruže na svijetu. 1018 sadnica je posađeno u mjestu Lopare, Republika Srpska. Firma Jukan pored sadnica nudi sadnju, plantažiranje i cjelokupno praćenje razvoja plantaže. Ukoliko ste zainteresovani javite se na tel: 062/313-666, Ajla Jukan dipl.ing.

Đul bašta Jukan

Vodeći se parolom koju sam uzela i za logo, prošle sedmice imala sam čast i zadovoljstvo da zastanem u Gračanici i pomirišem ruže. Đul bašča Jukan se prostire na 6 duluma zemlje, bogata sa 25,000 sadnica raspoređenih kroz grmove ruža, za koje je trebalo skoro 20 punih godina da dostignu ovaj nivo.A nivo nije zanemariv …

Đul bašta Jukan Read More »

DAMASKNA RUŽA

Damaska ruža je najvažnija vrsta ruže koja nalazi svoju primjenu u industriji kozmetike, farmaceutskoj, prehrambenoj i drugim granama. Vrijednost ruže daju specifični biološki aktivni spojevi. Vrijednost tih spojeva uočena je još u Antičko doba pa se tehnologija ekstrakcije sastojaka ruže neprekidno razvijala.No, đulbešećerka nije usamljena u ovom đulistanu.Sa njom se druži još jedna posebna ruža …

DAMASKNA RUŽA Read More »