DAMASKNA RUŽA

Damaska ruža je najvažnija vrsta ruže koja nalazi svoju primjenu u industriji kozmetike, farmaceutskoj, prehrambenoj i drugim granama. Vrijednost ruže daju specifični biološki aktivni spojevi. Vrijednost tih spojeva uočena je još u Antičko doba pa se tehnologija ekstrakcije sastojaka ruže neprekidno razvijala.No, đulbešećerka nije usamljena u ovom đulistanu.Sa njom se druži još jedna posebna ruža …

DAMASKNA RUŽA Read More »